Reclamefolder.nl

Reclamefolder.nl app

Met 2,6 miljoen app-downloads is Reclamefolder de op één na grootste e-commerce app van Nederland. De website en app kunnen maandelijks rekenen op gemiddeld 1,3 miljoen bezoeken. Magneds helpt Reclamefolder.nl de app uit te breiden met digitale cashbacks.

Geld terugkrijgen via de app

Met de digitale cashback-functionaliteit van Magneds verrijken we Reclamefolder met geld-terug-acties die volledig via de app verlopen. Consumenten kunnen zo producten van o.a. Unilever en L’Oréal gratis of met geld terug proberen. 

Van kassabon naar cashback

Het werkt simpel. Consumenten vinden in de app geld-terug-acties van verschillende fabrikanten. Ze kopen het product van een geld-terug-actie bij een retailer, maken een foto van de kassabon en Reclamefolder.nl stort het geld terug.

Reviews en polls

Waar traditionele geld-terug-acties ophouden, gaat de functionaliteit van Magneds verder. Fabrikanten die een cashback-campagne voeren, kunnen deelnemende consumenten een review vragen van het product en een meerkeuzevraag voorleggen in de app. Zo verzamelen ze waardevolle inzichten en verrijken direct de geld-terug-acties. 


See also:

All cases